Pred príchodom do skladu nás prosím telefonicky kontaktujte, vyhnete sa tak zbytočnému čakaniu
Otváracie hodiny skladu
Pondelok 20.11. 11:30 - 13:30; 18:30 - 22:00   Streda 22.11. 13:00 - 22:00
Utorok 21.11. 11:30 - 13:30; 18:30 - 22:00 Štvrtok 23.11. 11:30 - 13:30; 18:30 - 22:00
Umelé vagíny Fleshlight
 
Vibrátory We-Vibe
 
Vibrátory Lelo
 
Pumpy Na Penis Bathmate
 
Umelé vagíny Tenga
 
Vibrátory Fun Factory
 
Hudobné vibrátory OhMiBod
 
Análne erotické pomôcky Aneros
 
Luxusné vibrátory Zini

Reklamácie

Kupujúci je povinný si tovar prezrieť hneď po dodaní a predávajúceho v prípade závady kontaktovať najneskôr do 14 dní telefonicky, alebo e-mailom.

Nakoľko všetky nami predávané produkty sú originály od výrobcov a nie falzifikáty, výrobca nám bez problémov vymení vadný produkt za úplne nový - zákazník tak v prípade poruchového produktu bez starostí dostane výmenou úplne nový kus.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať nazad na našu poštovú adresu: Planet Media, s.r.o., Skalická cestá 1164/8, 831 02 Bratislava.

K zásielke je potrebné okrem faktúry priložiť aj stručné písomné vyjadrenie reklamovaného produktu, stačí 1-2 vetami, výrobca na tom trvá, aby vedel do budúcna závade predísť.
V prípade, že doklad o kúpe nemáte k dispozícii, nie je to problém, nakoľko Vašu objednávku máme v evidencii.

Ak sa rozhodnete produkt reklamovať, kontaktujte nás emailom alebo telefonicky, budeme sa snažiť Vám vyjsť maximálne v ústrety.

Zásielku neposielajte na dobierku, nebude prijatá. Zásielku doporučujeme poistiť, v opačnom prípade v prípade straty nemáte právo na náhradu škody zo strany prepravcu.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného a nešetrného používania produktov, škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetky zásielky sú poistené.

Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

V prípade výmeny tovaru za iný typ zaplatí kupujúci iba manipulačne poplatky a prípadný rozdiel v cene, čo znamená, že sa postará o expedíciu tovaru, ktorý požaduje vymeniť, na vlastné náklady.

Dôvody, pre ktoré reklamáciu nemožno akceptovať:

  produkt neprišiel nazad k nám v pôvodnom 100% stave, bol poškodený

  produkt bol reklamovaný v stave, kedy nie je schopný opätovného predaja

  k poškodeniu prišlo nesprávnou manipuláciou zo strany kupujúceho, ako napríklad opačné vloženie batérie (nesprávna polarita), použitie pomôcky vo vani, ktorá na to nie je určená (nie je vodotesná), príliš dlhé nabíjanie prístroja v rozpore s manuálom a podobne

  produkt bol použitý, z hygienických dôvodov nemožno uznať takýto druh reklamácie

  produkt bol poškodený vlastným neopatrným zaobchádzaním

  obsah produktu neobsahuje všetky dodané časti

Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:

- reklamovaný tovar v originálnom obale
- kópiu predajného dokladu (faktúry); ak ju kupujúci nemá k dispozícii nie je to problém, objednávka je evidovaná v našom systéme
- stručný popis závady

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že je reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. 95% reklamácii je vyriešených do 7 prac. dní; lehota sa väčšinou predĺži v prípade, ak je požadovaná výmena za nový kus a tento produkt je v danom okamihu vypredaný v distribúcii - o tejto skutočnosti je kupujúci ihneď informovaný. Priamo v detaile produktu vidíte, aký je skladový stav produktu, ktorý reklamujete.